Jubilea op de scholen.

In de afgelopen zomervakantie stonden 2 directeuren stil bij een jubileum. Mw. Hannie Molenaar, directeur van PCB De Rank in Kerkwijk, was 25 jaar werkzaam in het onderwijs. Mw. Trudy van der Wal, directeur van PCB De Bron in Bruchem, was 25 jaar verbonden aan de school, eerst als leerkracht, sinds 2 jaar als directeur. […]

Startbijeenkomst SCOB

Op donderdag 08 september jl. werd het nieuwe schooljaar officieel geopend met een startbijeenkomst voor medewerkers, bestuur en GMR van de SCOB. Zo’n 100 mensen verzamelden zich op PCB De Rank in Kerkwijk. Een belangrijk doel van de startbijeenkomst is ontmoeting. Het is goed elkaar na zes weken zomervakantie weer te zien en vakantieverhalen uit […]

Nieuw strategisch beleidsplan.

Tijdens de jaaropening van de SCOB op donderdag 08 september jl. werd het nieuwe strategisch beleidsplan gepresenteerd. In het afgelopen jaar is hiervoor op allerlei plaatsen input opgehaald. In gesprekken met bestuur, directeuren en leerkrachten werd duidelijk welke doelen de komende jaren van belang zijn. Ook vertegenwoordigers van medezeggenschapsraad, identiteitscommissie en de leerlingenraad droegen thema’s […]

Verkeersexamen

In de afgelopen periode zijn de verkeersexamens weer afgenomen op de scholen. Na een grondige voorbereiding werd eerst het theoretisch examen gemaakt. Onlangs werd in sommige plaatsen ook het praktisch verkeersexamen afgelegd. Daarvoor werden eerst alle fietsen gekeurd. Met die goedgekeurde fiets moest vervolgens een parcours foutloos worden afgelegd. Voor de leerlingen van De Zaaier […]

Interactieve avond GMR

Als GMR van de SCOB komen wij iedere twee maanden volgens rooster bij elkaar. Tijdens deze avonden is er alle ruimte en gelegenheid om in gesprek te gaan over allerlei aspecten van het beleid. Dat gesprek voeren wij als leden onderling, of direct met de bestuurder. Zo houden wij de vinger aan de pols en […]

2-daagse directeuren

Op 13 en 14 juni 2022 organiseerden wij een tweedaagse voor de directeuren. Het thema luidde ‘Ga tot de mier – over leiderschap in onderwijsorganisaties’, naar een boekje van Alex de Bruijn.  De schrijver zelf was twee dagen aanwezig om de parabel van de mierenkolonie met ons te bespreken. Deze werd ons als een spiegel […]

Avond bestuur en IC (Identiteitscommissie)

Iedere school van de SCOB kent een identiteitscommissie. Deze IC bestaat uit een groep betrokken ouders die optreedt als gesprekspartner voor de directeur. In de gesprekken tussen IC en directie ligt het accent op het onderwerp ‘Identiteit’. Hoe geef je daar vorm en inhoud aan? Het is gebruikelijk dat het bestuur ieder najaar contact heeft […]

Afscheid groep 8

Deze week rondden de leerlingen van groep 8 hun tijd op de basisschool af. Na acht jaar namen zij afscheid en zwaaiden wij ze uit. Dank voor alle mooie jaren met elkaar. Veel succes op je nieuwe school. Traditiegetrouw ging het afscheid gepaard met allerlei activiteiten. Vanwege de beperkingen moest dat soms in aangepaste vorm, […]

Willem van Oranjeschool neemt afscheid van juf Elly.

Op 26 februari jl. heeft juf Elly afscheid genomen van de Willem van Oranjeschool en de S.C.O.B. Zij gaat genieten van haar welverdiende pensioen. Ondanks alle beperkingen is het toch een mooie dag geworden. Zij werd opgehaald door 3 kleuters, samen werd er nog eenmaal ontbeten in de klas en daarna was het spellencircuit voor […]

09 februari 2021 opening van de scholen

Op 09 februari 2021 is het dan zover, de scholen gaan weer open na nog een extra dag sneeuwvrij. De kinderen stonden te popelen om het plein weer op te mogen, de leerkrachten zijn blij de kinderen weer te kunnen verwelkomen in de school en om weer live les te gaan geven.