Avond Bestuur, Directie & GMR

Tenminste tweemaal per jaar ontmoeten bestuur en GMR elkaar in een formeel overleg. In het voorjaar is dat altijd in een gezamenlijke vergadering van beide gremia. Dit jaar was Guido de Bruin van Verus uitgenodigd om met ons na te denken over het thema Burgerschap. In onderwijs en opvoeding zijn wij eigenlijk voortdurend bezig met […]

Gelukkig Nieuwjaar

Deze week ging het nieuwe jaar 2023 ook op de scholen van start. Op de School met de Bijbel in Zuilichem werd op het nieuwe jaar geproost tijdens de maandopening. Daar werd ook een goed voornemen afgesproken: wij willen vriendelijk en aardig zijn voor elkaar. De boodschap van Kerst dat Jezus, het Licht der Wereld, […]

Kerst 2022

Kerst 2022 Op de scholen van de SCOB leven wij deze week toe naar het Kerstfeest. Dat gebeurt in de klas door te luisteren naar het Kerstverhaal en het zingen van bekende en nieuwe liederen. Dat doen wij tijdens de Kerstvieringen voor ouders, kinderen en teams in de kerk. Dat merk je als je deze […]

Gastles streetwise

ANWB Streetwise te gast. Behalve de vertrouwde lessen in de klas zoeken de scholen ook naar andere vormen van leren. Zo worden er regelmatig excursies georganiseerd. Minstens zo leerzaam en leuk bovendien. Daarnaast worden er gastlessen verzorgd door externe personen en partijen. Zo was de ANWB te gast op De Rank in Kerkwijk met het […]

Dankdag in school en kerk.

De eerste woensdag van november staat bekend als Dankdag voor Gewas en Arbeid. Wij danken God voor alles wat wij uit Zijn hand ontvangen. De scholen van de SCOB onderhouden goede contacten met de plaatselijke kerken en organiseren op deze dag samen een kinderdienst. In de weken daaraan voorafgaand wordt het thema voorbereid, bijpassende liederen […]

Leerlingenraad

Leerlingenraden weer begonnen Op verschillende van onze scholen zijn leerlingenraden actief. Het betreft meestal leerlingen uit de bovenbouw van de school. Zij komen regelmatig bij elkaar om allerlei schoolzaken te bespreken. Het kan gaan om aspecten van beleid waarbij aan de kinderen wordt gevraagd om mee te denken of om vragen en suggesties die medeleerlingen […]

Gediplomeerde directeuren.

De scholen van de SCOB prijzen zich gelukkig met enthousiaste en betrokken directeuren. Vanuit passie en overtuiging geven zij leiding aan hun team en de ontwikkeling van hun school. Ook nemen zij hun eigen deskundigheidsontwikkeling serieus. Via cursussen en nascholing blijven zij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Recent voltooiden Hannie Molenaar en Trudy […]

Leesalarm op De Rank

Gi Ga Groen, dat was het thema van de Kinderboekenweek 2022. Ieder jaar vormt deze week weer een mooie aanleiding om lezen te promoten. De scholen organiseren allerlei activiteiten, waarbij lezen en voorlezen vanzelfsprekend de kernactiviteiten zijn. Op PCB De Rank in Kerkwijk ging dagelijks op allerlei onverwachte momenten een leesalarm af. Waar je ook […]

05-10-2022 – studiedag S.C.O.B.

All Inclusive, zo luidde de titel van de centrale studiedag die de SCOB organiseerde. Een kleine 90 collega’s verzamelden zich op de Willem van Oranjeschool in Brakel. De gezamenlijke inspiratielezing werd verzorgd door Emiel van Doorn. Vanuit het motto ‘Samen Slimmer’ nam hij ons mee in de ontwikkelingen richting inclusiever onderwijs. Niet een externe norm […]

S.C.O.B.-academie.

Dit jaar startten wij de SCOB-academie. Hierbinnen worden cursussen en nascholing aangeboden voor alle medewerkers. Vanwege corona moest dit initiatief 2 jaar worden uitgesteld. Dit schooljaar is er ruimte voor een volledig aanbod. Onze medewerkers maken er grif gebruik van en schreven zich in. In juni werd het programmaboekje rondgestuurd en startte de intekening. Wij […]