Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard, Vrijheidslaan 94, 5306 BN Brakel tel. 0418-440234

Directeur voor Christelijke basisschool De Zaaier te Hedel

Wtf 0,6-1,0

Per 1 januari 2024 of zo spoedig mogelijk daarna.

Wij bieden:

  • Een school waar alle voorwaarden zijn gecreëerd om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten.
  • Een betrokken bestuur en concrete ondersteuning door eigen professionals.
  • Collegiale samenwerking met andere directeuren van de stichting.

Wij zoeken:

Een directeur (m/v) die:

  • Actief betrokken is bij de eigen kerkelijke gemeente en een positief-christelijke levenshouding heeft;
  • Zorgdraagt voor bijbelgetrouw onderwijs en de vastgestelde identiteit zichtbaar maakt in de praktijk;
  • Oog en hart heeft voor al onze leerlingen en onze personeelsleden;
  • Bouwt aan een professionele cultuur die gericht is op ontwikkeling en groei;
  • Kan verbinden en transparant, duidelijk communiceert;
  • Daadkrachtig reageert op ontwikkelingen in de directe omgeving.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Dhr. G.T. (Gert) Tissink, directeur-bestuurder van SCOB, via: 06-30475196

Sollicitatiebrieven kun je richten aan het bestuur van de SCOB, t.a.v. dhr. G.T. Tissink, info@scobommelerwaard.nl.