Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard, Vrijheidslaan 94, 5306 BN Brakel tel. 0418-440234

Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard

Wij geloven in kwalitatief goed christelijk onderwijs. Samen bieden zes christelijke basisscholen in de Bommelerwaard kinderen een plek waar zij zich veilig kunnen ontwikkelen. Samen staan wij sterk!

Welkom

Welkom op de website van de SCOB. Wij zijn een stichting met 6 basisscholen. Onze scholen zijn stevig verankerd in het landelijke gebied van de Bommelerwaard. Iedere school heeft een eigen gezicht, een eigen kleur. Tegelijk is er veel aandacht voor samenwerking en uitwisseling. Onze kernwaarden zijn: betrokken en betrouwbaar, verbindend en vernieuwend.

De SCOB wil werken vanuit de protestants christelijke traditie. Wij baseren ons daarbij op de Bijbel, het betrouwbare Woord van God. Wij willen ons laten leiden door de woorden en beloften van onze Heere en Heiland, Jezus Christus. Wij brengen onze identiteit tot uiting in ons lesgeven en in het omgaan met elkaar: kinderen, medewerkers en ouders/verzorgers. Wij verwelkomen iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van werken en leven.

                                                                         Logo

                                                                               

De 6 vlakken staan voor de 6 scholen, groen voor het platteland waar de rivier (blauw) nadrukkelijk aanwezig is. De rivier raakt alle vlakken (verbindend), éénheid in verscheidenheid, het landschap van onze omgeving omsloten door rivieren. De rivier staat voor beweging, dynamiek,  frisheid en  leven. Het water glinstert, verfrist en bruist net als onze kinderen die zich nieuwsgierig uitstrekken naar een onbekende toekomst. Tevens zien wij in de rivier het beeld van onze God, Die als levenwekkend Water in ons hart aanwezig wil zijn.

Christelijk onderwijs

Met respect voor elkaar

Bekijk het laatste nieuws