Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard, Vrijheidslaan 94, 5306 BN Brakel tel. 0418-440234

40 jaar in het onderwijs

Ambtsjubileum

Dit voorjaar was Marian Stek 40 jaar in dienst in het onderwijs. Een prachtig jubileum. Vele jaren daarvan is zij de Intern Begeleider van PCB de Ark in Zuilichem. Daar werd zij vandaag dan ook in het zonnetje gezet. Leerlingen en collega’s organiseerden een gezellige en feestelijke dag. Marian, van harte gefeliciteerd en dank voor je jarenlange inzet voor de school.