Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard, Vrijheidslaan 94, 5306 BN Brakel tel. 0418-440234

PCB De Ark

PCB De Ark in Zuilichem is een Protestants Christelijke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar (met daaraan verbonden een voorschool voor kinderen vanaf 2 jaar). De school heeft ongeveer 125 leerlingen. Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers.

Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

Contactgegevens

PCB De Ark

Adres: Schoolstraat 8, 5305 EA Zuilichem
Telefoon: 0418 – 67 24 66
Email: info@arkzuilichem.nl
Website: https://arkzuilichem.nl