Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard, Vrijheidslaan 94, 5306 BN Brakel tel. 0418-440234

Een veilige school

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen kunnen leren, werken en leven in een omgeving die sociaal veilig is. Om die reden maken verschillende van onze scholen gebruik van de Kanjertraining. Door het gebruik van taal, symbolen, gespreksvormen en concrete situaties oefenen leerlingen vaardigheden in positief gedrag. Voordat het op school wordt toegepast volgen de medewerkers eerst zelf een training. Deze week zaten zij weer in de schoolbank. Heel leerzaam, maar vooral ook heel leuk.