Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard, Vrijheidslaan 94, 5306 BN Brakel tel. 0418-440234

SCOB - Plusklas

Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard is een christelijke organisatie met christelijke basisscholen.

Plusklas De Cheeta's

Al onze scholen hebben een aanbod voor leerlingen die meer en moeilijker werk aankunnen. Soms is nog wat extra’s nodig. Daarvoor hebben wij binnen de SCOB een bovenschoolse plusklas “De Cheeta’s”. Deze is bedoeld voor meer begaafde leerlingen uit de groepen 4 t/m 8. Tijdens één dagdeel per week komen kinderen van verschillende scholen bij elkaar op De Rank in Kerkwijk om mét en ván elkaar te leren. De leerdoelen voor deze leerlingen liggen vooral op het gebied van leren doorzetten, plannen, initiatief nemen, organiseren en flexibiliteit. Zie voor meer informatie, de flyer.

Informatie De Cheeta's

 

Christelijk onderwijs

Met respect voor elkaar