Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard, Vrijheidslaan 94, 5306 BN Brakel tel. 0418-440234

SCOB

Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard is een christelijke organisatie met christelijke basisscholen.

Christelijke identiteit

De SCOB wil werken vanuit de protestants christelijke traditie. Wij baseren ons daarbij op de Bijbel, het betrouwbare Woord van God. Wij willen ons laten leiden door de woorden en beloften van onze Heere en Heiland, Jezus Christus. Wij brengen onze identiteit tot uiting in ons lesgeven en in het omgaan met elkaar: kinderen, medewerkers en ouders/verzorgers. Wij verwelkomen iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van werken en leven.

Logo

In de 6 vlakken herkennen wij de 6 scholen, de rivier vormt de verbinding. Tegelijkertijd wordt hierin ook het landschap van onze omgeving zichtbaar, platteland omsloten door rivieren. De rivier staat tevens voor beweging, dynamiek, vooruitgang: kenmerken waarvan wij hopen dat zij synoniem zijn voor onze scholen. Het water glinstert, verfrist, en bruist net als onze kinderen die zich nieuwsgierig uitstrekken naar een onbekende toekomst. Tenslotte zien wij in de rivier het beeld van onze God Die als Levenwekkend Water in ons hart aanwezig wil zijn.

Christelijk onderwijs

Met respect voor elkaar