Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard, Vrijheidslaan 94, 5306 BN Brakel tel. 0418-440234

Avond Bestuur, Directie & GMR

Tenminste tweemaal per jaar ontmoeten bestuur en GMR elkaar in een formeel overleg. In het voorjaar is dat altijd in een gezamenlijke vergadering van beide gremia. Dit jaar was Guido de Bruin van Verus uitgenodigd om met ons na te denken over het thema Burgerschap.

In onderwijs en opvoeding zijn wij eigenlijk voortdurend bezig met Burgerschap. Gepland (via lessen en methodes) en ongepland (via spontane vragen of onverwachte situaties) komt in de scholen Burgerschapsonderwijs aan de orde. Het staat ook in onze visie en missie, dat wij kinderen willen toerusten om volwaardige en verantwoordelijke burgers te worden van de toekomstige maatschappij.

Toch kwam er een wet die daar nog eens extra aandacht voor vraagt. De inspectie benoemt Burgerschap als een basisvaardigheid waarop zij ook toezicht zal houden en scholen zal bevragen. De avond gaf voldoende ingangen voor gesprek en discussie, daarnaast ook handvatten om op school vanuit de eigen visie met het onderwerp aan de slag te gaan.