Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard, Vrijheidslaan 94, 5306 BN Brakel tel. 0418-440234

Avond bestuur en IC (Identiteitscommissie)

Iedere school van de SCOB kent een identiteitscommissie. Deze IC bestaat uit een groep betrokken ouders die optreedt als gesprekspartner voor de directeur. In de gesprekken tussen IC en directie ligt het accent op het onderwerp ‘Identiteit’. Hoe geef je daar vorm en inhoud aan?

Het is gebruikelijk dat het bestuur ieder najaar contact heeft met de identiteitscommissies. Dat vindt in de regel plaats in een gezamenlijk overleg waarbij ook de directeuren aanschuiven. Het voelde na bijna 3 jaar van annuleren en doorschuiven als een hernieuwde kennismaking. Temeer daar er in de achterliggende tijd allerlei nieuwe mensen waren aangesteld of toegetreden. Het accent lag deze avond op uitwisselen en inspireren. En dat ging eigenlijk vanzelf. Aan de hand van vragen en stellingen gingen de aanwezigen in groepjes uiteen. Er waren twee gespreksrondes, beide even geanimeerd. Wij zien terug op een mooie en aansprekende avond.