Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard, Vrijheidslaan 94, 5306 BN Brakel tel. 0418-440234

Avond directie, bestuur en identiteitscommissie

Gesprek van school en kerk.

Iedere school van de SCOB kent een identiteitscommissie. Deze IC bestaat uit een groep betrokken ouders die optreedt als gesprekspartner voor de directeur. In de gesprekken tussen IC en directie ligt het accent op het onderwerp ‘Identiteit’. Hoe geef je daar vorm en inhoud aan?

Jaarlijks is er een gezamenlijk overleg van bestuur, directie en identiteitscommissies. Dit keer waren daar ook de plaatselijke kerken bij uitgenodigd. Predikanten en (jeugd-)ouderlingen schoven aan. In de dorpen delen wij een gezamenlijke achterban. Zowel kerk als school dragen de boodschap van Gods Liefde uit. Hoe kunnen wij elkaar aanvullen en versterken? Hoe zoeken wij, ondanks de verschillen die er soms zijn, naar verbinding en eenheid? Aan de hand van 4 stellingen gingen wij in groepen uiteen. Er volgden mooie en inspirerende gesprekken.