Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard, Vrijheidslaan 94, 5306 BN Brakel tel. 0418-440234

Dankdag in school en kerk.

De eerste woensdag van november staat bekend als Dankdag voor Gewas en Arbeid. Wij danken God voor alles wat wij uit Zijn hand ontvangen. De scholen van de SCOB onderhouden goede contacten met de plaatselijke kerken en organiseren op deze dag samen een kinderdienst. In de weken daaraan voorafgaand wordt het thema voorbereid, bijpassende liederen worden aangeleerd. Er wordt gebruik gemaakt van de materialen die de HGJB de scholen daarvoor aanreikt. De dominee houdt zijn preek en vertelt het Bijbelverhaal in begrijpelijke taal. Kinderen werken soms mee door het verzorgen van de lezingen. Het is steeds weer mooi hoe jong en oud in een volle kerk samenkomt om God te danken. Op de foto’s de dienst in Brakel.