Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard, Vrijheidslaan 94, 5306 BN Brakel tel. 0418-440234

Gastles streetwise

ANWB Streetwise te gast.

Behalve de vertrouwde lessen in de klas zoeken de scholen ook naar andere vormen van leren. Zo worden er regelmatig excursies georganiseerd. Minstens zo leerzaam en leuk bovendien. Daarnaast worden er gastlessen verzorgd door externe personen en partijen. Zo was de ANWB te gast op De Rank in Kerkwijk met het programma Streetwise. In de verschillende groepen worden programma’s aangeboden, passend bij de leeftijdsfase van de leerlingen. Daarbij is er veel aandacht voor oefenen in praktijksituaties. Groep 1/2 leerde hoe ze veilig moeten oversteken. Groep 3/4 hoe ze veilig in een auto zitten, groep 5/6 kreeg les in hoe lang de remweg van een auto is en groep 7/8 hoe ze veilig moeten fietsen. Het werd een leerzame dag. Het kan niet anders of het moet een stuk veiliger zijn in de straten van Kerkwijk.