Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard, Vrijheidslaan 94, 5306 BN Brakel tel. 0418-440234

Gezamenlijke avond bestuur, directie en IC.

Ieder jaar ontmoeten bestuur, directie en identiteitscommissies van de scholen elkaar in een gezamenlijk overleg. Er wordt gesproken over allerlei aspecten die samenhangen met de identiteit van de scholen. En hoe daar op de verschillende dorpen invulling aan wordt gegeven. Deze avonden leveren mooie gesprekken op. De onderlinge uitwisseling brengt nieuwe ideeën, die ook in de eigen situatie kunnen worden toegepast.