Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard, Vrijheidslaan 94, 5306 BN Brakel tel. 0418-440234

Gezamenlijke avond voor bestuur & GMR

Twee keer per jaar komen bestuur en GMR bij elkaar tijdens een gezamenlijk overleg. Dit keer waren zij te gast op De Bron in Bruchem. Zij kregen uitleg over en een rondleiding door het nieuwe Kindcentrum. Daar kunnen dagelijks kinderen van 0 tot 12 jaar terecht voor opvang en onderwijs. Beide coördinatoren van de SCKB vertelden een inspirerend verhaal over het brede aanbod aan activiteiten en opvangmogelijkheden. Daar moet je wel enthousiast van worden.