Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard, Vrijheidslaan 94, 5306 BN Brakel tel. 0418-440234

Interactieve avond GMR

Als GMR van de SCOB komen wij iedere twee maanden volgens rooster bij elkaar. Tijdens deze avonden is er alle ruimte en gelegenheid om in gesprek te gaan over allerlei aspecten van het beleid. Dat gesprek voeren wij als leden onderling, of direct met de bestuurder. Zo houden wij de vinger aan de pols en denken en spreken mee over actuele ontwikkelingen op en om de scholen. Tijdens de vergadering van juni jl. werd aan de GMR gevraagd om input te leveren voor het nieuwe strategisch beleidsplan van de stichting. Dat daagde ons uit om op een alternatieve manier met elkaar in gesprek te gaan. Heel interactief, op basis van stellingen, waarbij je wel kleur móest bekennen. Dankzij het prachtige zomerweer kon de vergadering in de open lucht gehouden worden. Het leverde mooie gesprekken en concrete aanbevelingen op.