Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard, Vrijheidslaan 94, 5306 BN Brakel tel. 0418-440234

Jubilea op de scholen.

In de afgelopen zomervakantie stonden 2 directeuren stil bij een jubileum. Mw. Hannie Molenaar, directeur van PCB De Rank in Kerkwijk, was 25 jaar werkzaam in het onderwijs. Mw. Trudy van der Wal, directeur van PCB De Bron in Bruchem, was 25 jaar verbonden aan de school, eerst als leerkracht, sinds 2 jaar als directeur.

Leerlingen en collega’s grepen de gelegenheid aan om een feestje te organiseren, op de Rank net voor en op de Bron net na de vakantie. Beide directeuren werden verrast met een gezellige dag met allerlei activiteiten, mooie cadeaus en een lekker etentje. De kinderen lieten zich van hun beste kant zien in liederen, voordrachten en presentaties. Zij genoten van de traktaties die er voor hen waren.

Als stichting willen wij Hannie en Trudy van harte feliciteren met deze mijlpaal. Wij zijn hen erkentelijk voor hun inzet en wensen hen nog vele goede jaren op onze scholen.