Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard, Vrijheidslaan 94, 5306 BN Brakel tel. 0418-440234

Leerlingenraad

Leerlingenraden weer begonnen

Op verschillende van onze scholen zijn leerlingenraden actief. Het betreft meestal leerlingen uit de bovenbouw van de school. Zij komen regelmatig bij elkaar om allerlei schoolzaken te bespreken. Het kan gaan om aspecten van beleid waarbij aan de kinderen wordt gevraagd om mee te denken of om vragen en suggesties die medeleerlingen doorgeven.

Na de zomervakantie zijn de meeste leerlingenraden opnieuw verkozen en geïnstalleerd. Dat gaat er soms heel serieus aan toe, met een verkiezingsprogramma, een toespraak, een stemronde enz. Wij vinden het mooi en belangrijk om leerlingen op deze manier te betrekken bij de school. Het geeft ze mede verantwoordelijkheid, leert ze iets over het verloop van democratische processen en maakt ze bewust van het maken van keuzes en belangenafwegingen. Burgerschap in het klein.

Wij feliciteren de nieuw verkozen leerlingen en wensen hen dit schooljaar veel succes