Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard, Vrijheidslaan 94, 5306 BN Brakel tel. 0418-440234

Officiële opening Kindcentrum De Bron.

Vandaag was de feestelijke officiële opening van ‘Kindcentrum De Bron’.

Alle kinderen hebben een rondleiding door de verbouwde school en kinderopvang gekregen. Ook kregen zij een mooi flesje met het nieuwe logo erop.

Daarna werd, na gezamenlijk aftellen, buiten het bord ‘Kindcentrum De Bron’ onthuld. Dit ging gepaard met een hoop bellen die de lucht ingingen!

Omdat onze conciërge zoveel voor onze school doet is hij op deze dag ook in het zonnetje gezet. De kinderen hebben voor hem gezongen en geapplaudisseerd. Ook is hij vernoemd door het straatnaambord ‘Het Jagerspad’.

Vanaf 12 uur was er een Open Huis waarbij alle belangstellenden een kijkje konden nemen in het nieuwe Kindcentrum!