Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard, Vrijheidslaan 94, 5306 BN Brakel tel. 0418-440234

Ouderavond Cheeta’s

Sinds twee jaar bestaat er binnen de scholen van de SCOB een bovenschoolse plusklas, de Cheeta’s. Eén keer per week komen hier leerlingen van de 6 scholen bij elkaar voor een gericht aanbod voor meer- en hoogbegaafdheid. De twee enthousiaste leerkrachten, Sjoukje en Samantha, organiseerden een ouderavond om informatie te geven over aanbod en werkwijze. Ouders kwamen hier graag naartoe, er was veel belangstelling. Er was ook veel waardering voor dit initiatief en de beide leerkrachten. De Cheeta’s komen bij elkaar op De Rank in Kerkwijk.