Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard, Vrijheidslaan 94, 5306 BN Brakel tel. 0418-440234

Nieuw strategisch beleidsplan.

Tijdens de jaaropening van de SCOB op donderdag 08 september jl. werd het nieuwe strategisch beleidsplan gepresenteerd. In het afgelopen jaar is hiervoor op allerlei plaatsen input opgehaald. In gesprekken met bestuur, directeuren en leerkrachten werd duidelijk welke doelen de komende jaren van belang zijn. Ook vertegenwoordigers van medezeggenschapsraad, identiteitscommissie en de leerlingenraad droegen thema’s aan.

Het beleidsplan kreeg de naam ‘Om het kind’ mee. Wij willen het kind centraal stellen in onze plannen en in ons handelen. Het gaat ons daarbij niet alleen om het geven van goed onderwijs. Wij helpen kinderen ook om uit te groeien tot evenwichtige persoonlijkheden. Wij bereiden hen voor om stevig in de schoenen te staan in de zich snel veranderende maatschappij. Wij moedigen hen aan hun ontvangen talenten optimaal te ontplooien. In dat alles weten wij ons afhankelijk van onze Heere Jezus Christus, het Kind van Bethlehem. In verbondenheid met Hem willen wij ons onderwijs invulling geven.

De volledige tekst van het strategisch beleidsplan is te vinden onder ‘Downloads’. Het werd beknopt weergegeven via onderstaande visual.