Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard, Vrijheidslaan 94, 5306 BN Brakel tel. 0418-440234

Startbijeenkomst SCOB

Op donderdag 08 september jl. werd het nieuwe schooljaar officieel geopend met een startbijeenkomst voor medewerkers, bestuur en GMR van de SCOB. Zo’n 100 mensen verzamelden zich op PCB De Rank in Kerkwijk. Een belangrijk doel van de startbijeenkomst is ontmoeting. Het is goed elkaar na zes weken zomervakantie weer te zien en vakantieverhalen uit te wisselen. Het weer nodigde ertoe uit om een groot deel van het programma buiten, op het plein, in te vullen.

Naast ontmoeting was er tijd ingeruimd om stil te staan bij de doelstellingen van het nieuwe schooljaar. Aandacht voor ICT, nascholingsmogelijkheden, werken aan steeds inclusiever onderwijs; dat waren slechts enkele van de thema’s die langskwamen. Er staan weer genoeg ontwikkelingen op de agenda.

‘Tim Zingt’ was uitgenodigd om in het tweede deel van het inhoudelijke gedeelte voor wat relativering te zorgen. Met zang en veel humor hield hij ons een spiegel voor om te midden van alle plannen, voornemens en idealen vooral oog te houden voor datgene wat centraal moet staan – het geluk en de ontwikkeling van de leerling.

De bijeenkomst werd afgesloten met een heerlijk buffet. Geïnspireerd en aangemoedigd stapte iedereen het nieuwe schooljaar in.