Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard, Vrijheidslaan 94, 5306 BN Brakel tel. 0418-440234

Startbijeenkomst SCOB.

Op donderdag 31 augustus jl. ging het schooljaar van de scholen van de SCOB traditiegetrouw van start met een startbijeenkomst. Het team van De Burcht in Aalst gaf gastvrij onderdak aan medewerkers, GMR-leden en bestuur. De collega’s van de bovenschoolse plusklas, de Cheeta’s, verzorgden een presentatie over deze groep. De leerlingen zelf traden op in een aansprekend filmpje. Hierna gingen alle aanwezigen naar het plein voor een spectaculaire workshop op de djembé. Onder leiding van Martin de Kock werd hier een uur intensief geoefend. Met een prachtig resultaat. De bijeenkomst werd afgesloten met een heerlijk Chinees buffet. Het werd een prima start van het nieuwe schooljaar.