Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard, Vrijheidslaan 94, 5306 BN Brakel tel. 0418-440234

Startbijeenkomst SCOB

Op 22 augustus jl. werd de startbijeenkomst van de SCOB georganiseerd. Het jaar werd geopend door Gert Tissink, daarna volgde een presentatie door de verschillende scholen en een inspirerende workshop van Hanneke Poot. Met een gezellige bbq werd de middag/avond afgesloten.