Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard, Vrijheidslaan 94, 5306 BN Brakel tel. 0418-440234

05-10-2022 – studiedag S.C.O.B.

All Inclusive, zo luidde de titel van de centrale studiedag die de SCOB organiseerde. Een kleine 90 collega’s verzamelden zich op de Willem van Oranjeschool in Brakel. De gezamenlijke inspiratielezing werd verzorgd door Emiel van Doorn. Vanuit het motto ‘Samen Slimmer’ nam hij ons mee in de ontwikkelingen richting inclusiever onderwijs. Niet een externe norm moet centraal staan, maar de persoonlijke groei van het kind. Met uitdagende en prikkelende stellingen daagde hij ons uit om kritisch te kijken naar ons handelen in de klas.

Hierna stonden twee workshop-rondes op het programma. Hierin kwamen thema’s aan bod die behoren bij een nadere concretisering van inclusiever onderwijs: begaafdheid, klassenmanagement, gedrag, integrerende didactiek en een belevingscircuit autisme. Het werd een leerzame dag, waarbij er tussen de onderdelen door genoeg ruimte was elkaar te ontmoeten.

De studiedag viel samen met de dag van de leraar. In de lezing en de workshop-rondes werd er al veel waardering uitgesproken voor de leerkrachten en ondersteuners. Vanuit de SCOB onderstreepten wij dat graag met een leuke attentie.