Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard, Vrijheidslaan 94, 5306 BN Brakel tel. 0418-440234

Zonnepanelen

Duurzaamheid is ook binnen de S.C.O.B. een belangrijk thema dat de aandacht krijgt. Allereerst komt het binnen de lessen aan de orde. Er wordt gesproken over een zorgvuldig en verantwoord gebruik van materialen en energiebronnen. Ook in het gedrag komt het terug. Afvalscheiding en hergebruik van materialen zijn daarvan enkele praktische voorbeelden. Op de School met de Bijbel in Zuilichem wordt op dit moment hard gewerkt om het gebouw van het gas af te halen. De school is 1 van de 10 scholen in Nederland die vanuit het ministerie is aangewezen als pilot. Tegen het einde van dit jaar is de school geheel energieneutraal. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van de nieuwste technieken. De ervaringen die hier worden opgedaan komen beschikbaar voor het gehele onderwijsveld. Ook op De Bron, De Burcht en De Rank worden concrete stappen gezet. Daar zijn onlangs zonnepanelen geïnstalleerd. Als stichting hopen wij zo een voorbeeld te zijn en onze leerlingen en onze omgeving te inspireren dit voorbeeld te volgen.