2 daagse directeuren

De directeuren van de SCOB werken voortdurend aan hun ontwikkeling, zowel individueel als in groepsverband. Afgelopen week volgden zij een tweedaagse rond ‘Persoonlijk Leiderschap’ o.l.v. Marieke van Vliet. Op een externe locatie was er alle ruimte en tijd om na te denken, uit te wisselen en te spreken over ons mooie en soms complexe vak […]

Gezamenlijke avond bestuur, directie en IC.

Ieder jaar ontmoeten bestuur, directie en identiteitscommissies van de scholen elkaar in een gezamenlijk overleg. Er wordt gesproken over allerlei aspecten die samenhangen met de identiteit van de scholen. En hoe daar op de verschillende dorpen invulling aan wordt gegeven. Deze avonden leveren mooie gesprekken op. De onderlinge uitwisseling brengt nieuwe ideeën, die ook in […]

Gezamenlijke avond voor bestuur & GMR

Twee keer per jaar komen bestuur en GMR bij elkaar tijdens een gezamenlijk overleg. Dit keer waren zij te gast op De Bron in Bruchem. Zij kregen uitleg over en een rondleiding door het nieuwe Kindcentrum. Daar kunnen dagelijks kinderen van 0 tot 12 jaar terecht voor opvang en onderwijs. Beide coördinatoren van de SCKB […]

Gastles over positief taalgebruik.

PCB De Ark in Zuilichem volgde gastlessen over positief taalgebruik. Die werden verzorgde door de mensen van ‘Klassetaal.nl’. De kracht van taal moet niet onderschat worden. Woorden hebben impact. Woorden zijn nooit neutraal. Een woord doet wat. Sommige woorden hebben een bijzondere lading en wegen dus zwaarder dan andere woorden. Een positief woord doet je […]

Gastles jeugdagent.

Groep 7/8 van De Rank in Kerkwijk kreeg een gastles van jeugdagent Jasper. Zij leerden dat de keuzes die je maakt positieve of negatieve gevolgen kunnen hebben voor je toekomst. Ook leerden ze dat bepaald gedrag invloed heeft op anderen. Door hier bewust mee om te gaan kun je ook zelf een bijdrage leveren aan […]

Feestelijke afsluiting kinderboekenmaand “De Zaaier” Hedel.

De maand oktober is traditiegetrouw de maand van het christelijke kinderboek. Op de scholen van de SCOB wordt aandacht besteed aan de landelijke kinderboekenweek en de christelijke kinderboekenmaand. Op allerlei manieren zijn er extra leesactiviteiten en wordt aan lees- en boekpromotie gedaan. Wij vinden (voor-)lezen heel belangrijk en besteden om die reden veel aandacht aan […]

SCOB Centrale studiedag

Op maandag 23 oktober 2023 organiseerden wij de centrale studiedag voor alle medewerkers. Dat deden wij in samenwerking met Hogeschool De Driestar. Sinds een jaar zijn wij partners in Samen Opleiden van aanstaande leraren. Een deel van de opleiding vindt plaats op de Hogeschool (vooral de theorie), een deel (vooral de praktijk) op de basisscholen. […]

Officiële opening Kindcentrum De Bron.

Vandaag was de feestelijke officiële opening van ‘Kindcentrum De Bron’. Alle kinderen hebben een rondleiding door de verbouwde school en kinderopvang gekregen. Ook kregen zij een mooi flesje met het nieuwe logo erop. Daarna werd, na gezamenlijk aftellen, buiten het bord ‘Kindcentrum De Bron’ onthuld. Dit ging gepaard met een hoop bellen die de lucht […]

Ouderavond Cheeta’s

Sinds twee jaar bestaat er binnen de scholen van de SCOB een bovenschoolse plusklas, de Cheeta’s. Eén keer per week komen hier leerlingen van de 6 scholen bij elkaar voor een gericht aanbod voor meer- en hoogbegaafdheid. De twee enthousiaste leerkrachten, Sjoukje en Samantha, organiseerden een ouderavond om informatie te geven over aanbod en werkwijze. […]

Gezellige start-BBQ op De Zaaier in Hedel.

Op basisschool De Zaaier in Hedel is het inmiddels een goede traditie om het nieuwe jaar in te luiden met een gezamenlijke barbecue. De activiteitencommissie van de school doet ieder jaar weer haar uiterste best om er een gezellige en smakelijke avond van te maken voor medewerkers, ouders en leerlingen. Dat is ook dit jaar […]