Avond directie, bestuur en identiteitscommissie

Gesprek van school en kerk. Iedere school van de SCOB kent een identiteitscommissie. Deze IC bestaat uit een groep betrokken ouders die optreedt als gesprekspartner voor de directeur. In de gesprekken tussen IC en directie ligt het accent op het onderwerp ‘Identiteit’. Hoe geef je daar vorm en inhoud aan? Jaarlijks is er een gezamenlijk […]

2-daagse directeuren SCOB

Op donderdag 13 en vrijdag 14 april jl.  stond de jaarlijkse tweedaagse van de directeuren van de SCOB gepland. Zij verbleven deze dagen in Rhenen om zich bezig te houden met het thema communicatie. Eefje Kuil, een ervaren gedragswetenschapper en trainer, was uitgenodigd om de beide dagen te begeleiden. Aan de hand van voorbeelden en […]

SCOB academie

De SCOB kent een eigen academie. Wekelijks komen leerkrachten van de verschillende scholen bij elkaar voor nascholing en uitwisseling. Er is een gevarieerd cursusaanbod samengesteld. Soms is dit gericht op een specifiek vakgebied, soms op een bepaalde groep, soms op vaardigheden van de leerkracht. De nascholing wordt verzorgd door erkende specialisten die hun sporen in […]

Avond Bestuur, Directie & GMR

Tenminste tweemaal per jaar ontmoeten bestuur en GMR elkaar in een formeel overleg. In het voorjaar is dat altijd in een gezamenlijke vergadering van beide gremia. Dit jaar was Guido de Bruin van Verus uitgenodigd om met ons na te denken over het thema Burgerschap. In onderwijs en opvoeding zijn wij eigenlijk voortdurend bezig met […]

Gelukkig Nieuwjaar

Deze week ging het nieuwe jaar 2023 ook op de scholen van start. Op de School met de Bijbel in Zuilichem werd op het nieuwe jaar geproost tijdens de maandopening. Daar werd ook een goed voornemen afgesproken: wij willen vriendelijk en aardig zijn voor elkaar. De boodschap van Kerst dat Jezus, het Licht der Wereld, […]

Kerst 2022

Kerst 2022 Op de scholen van de SCOB leven wij deze week toe naar het Kerstfeest. Dat gebeurt in de klas door te luisteren naar het Kerstverhaal en het zingen van bekende en nieuwe liederen. Dat doen wij tijdens de Kerstvieringen voor ouders, kinderen en teams in de kerk. Dat merk je als je deze […]

Gastles streetwise

ANWB Streetwise te gast. Behalve de vertrouwde lessen in de klas zoeken de scholen ook naar andere vormen van leren. Zo worden er regelmatig excursies georganiseerd. Minstens zo leerzaam en leuk bovendien. Daarnaast worden er gastlessen verzorgd door externe personen en partijen. Zo was de ANWB te gast op De Rank in Kerkwijk met het […]

Dankdag in school en kerk.

De eerste woensdag van november staat bekend als Dankdag voor Gewas en Arbeid. Wij danken God voor alles wat wij uit Zijn hand ontvangen. De scholen van de SCOB onderhouden goede contacten met de plaatselijke kerken en organiseren op deze dag samen een kinderdienst. In de weken daaraan voorafgaand wordt het thema voorbereid, bijpassende liederen […]

Leerlingenraad

Leerlingenraden weer begonnen Op verschillende van onze scholen zijn leerlingenraden actief. Het betreft meestal leerlingen uit de bovenbouw van de school. Zij komen regelmatig bij elkaar om allerlei schoolzaken te bespreken. Het kan gaan om aspecten van beleid waarbij aan de kinderen wordt gevraagd om mee te denken of om vragen en suggesties die medeleerlingen […]

Gediplomeerde directeuren.

De scholen van de SCOB prijzen zich gelukkig met enthousiaste en betrokken directeuren. Vanuit passie en overtuiging geven zij leiding aan hun team en de ontwikkeling van hun school. Ook nemen zij hun eigen deskundigheidsontwikkeling serieus. Via cursussen en nascholing blijven zij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Recent voltooiden Hannie Molenaar en Trudy […]