40 jaar in het onderwijs

Ambtsjubileum Dit voorjaar was Marian Stek 40 jaar in dienst in het onderwijs. Een prachtig jubileum. Vele jaren daarvan is zij de Intern Begeleider van PCB de Ark in Zuilichem. Daar werd zij vandaag dan ook in het zonnetje gezet. Leerlingen en collega’s organiseerden een gezellige en feestelijke dag. Marian, van harte gefeliciteerd en dank […]

Goede doelen.

Met een zekere regelmaat organiseren de scholen van de SCOB acties voor goede doelen. Dat kan gaan om een kleedjesmarkt, verkopen van zelfgemaakte werkstukken, inzamelacties enz. Op De Ark in Zuilichem werd een sponsorloop georganiseerd voor de organisatie ‘Hart voor Kinderen’. Vooraf gingen de leerlingen met intekenlijsten op pad, op de dag zelf werd er […]

Een veilige school

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen kunnen leren, werken en leven in een omgeving die sociaal veilig is. Om die reden maken verschillende van onze scholen gebruik van de Kanjertraining. Door het gebruik van taal, symbolen, gespreksvormen en concrete situaties oefenen leerlingen vaardigheden in positief gedrag. Voordat het op school wordt toegepast volgen de […]

150 jarig jubileum PCB De Rank

Basisschool De Rank in Kerkwijk bestaat 150 jaar. Dat wordt uitbundig gevierd. Het is de hele week feest. Er zijn allerlei activiteiten op school, er is een spectaculair spel in het dorp, de leerlingen gaan op reis en alles wordt afgesloten met een gezellige reünie. De Rank: al 150 jaar het kloppende hart van deze […]

2 daagse directeuren

De directeuren van de SCOB werken voortdurend aan hun ontwikkeling, zowel individueel als in groepsverband. Afgelopen week volgden zij een tweedaagse rond ‘Persoonlijk Leiderschap’ o.l.v. Marieke van Vliet. Op een externe locatie was er alle ruimte en tijd om na te denken, uit te wisselen en te spreken over ons mooie en soms complexe vak […]

Gezamenlijke avond bestuur, directie en IC.

Ieder jaar ontmoeten bestuur, directie en identiteitscommissies van de scholen elkaar in een gezamenlijk overleg. Er wordt gesproken over allerlei aspecten die samenhangen met de identiteit van de scholen. En hoe daar op de verschillende dorpen invulling aan wordt gegeven. Deze avonden leveren mooie gesprekken op. De onderlinge uitwisseling brengt nieuwe ideeën, die ook in […]

Gezamenlijke avond voor bestuur & GMR

Twee keer per jaar komen bestuur en GMR bij elkaar tijdens een gezamenlijk overleg. Dit keer waren zij te gast op De Bron in Bruchem. Zij kregen uitleg over en een rondleiding door het nieuwe Kindcentrum. Daar kunnen dagelijks kinderen van 0 tot 12 jaar terecht voor opvang en onderwijs. Beide coördinatoren van de SCKB […]

Gastles over positief taalgebruik.

PCB De Ark in Zuilichem volgde gastlessen over positief taalgebruik. Die werden verzorgde door de mensen van ‘Klassetaal.nl’. De kracht van taal moet niet onderschat worden. Woorden hebben impact. Woorden zijn nooit neutraal. Een woord doet wat. Sommige woorden hebben een bijzondere lading en wegen dus zwaarder dan andere woorden. Een positief woord doet je […]

Gastles jeugdagent.

Groep 7/8 van De Rank in Kerkwijk kreeg een gastles van jeugdagent Jasper. Zij leerden dat de keuzes die je maakt positieve of negatieve gevolgen kunnen hebben voor je toekomst. Ook leerden ze dat bepaald gedrag invloed heeft op anderen. Door hier bewust mee om te gaan kun je ook zelf een bijdrage leveren aan […]

Feestelijke afsluiting kinderboekenmaand “De Zaaier” Hedel.

De maand oktober is traditiegetrouw de maand van het christelijke kinderboek. Op de scholen van de SCOB wordt aandacht besteed aan de landelijke kinderboekenweek en de christelijke kinderboekenmaand. Op allerlei manieren zijn er extra leesactiviteiten en wordt aan lees- en boekpromotie gedaan. Wij vinden (voor-)lezen heel belangrijk en besteden om die reden veel aandacht aan […]