Feestelijke afsluiting kinderboekenmaand “De Zaaier” Hedel.

De maand oktober is traditiegetrouw de maand van het christelijke kinderboek. Op de scholen van de SCOB wordt aandacht besteed aan de landelijke kinderboekenweek en de christelijke kinderboekenmaand. Op allerlei manieren zijn er extra leesactiviteiten en wordt aan lees- en boekpromotie gedaan. Wij vinden (voor-)lezen heel belangrijk en besteden om die reden veel aandacht aan […]

SCOB Centrale studiedag

Op maandag 23 oktober 2023 organiseerden wij de centrale studiedag voor alle medewerkers. Dat deden wij in samenwerking met Hogeschool De Driestar. Sinds een jaar zijn wij partners in Samen Opleiden van aanstaande leraren. Een deel van de opleiding vindt plaats op de Hogeschool (vooral de theorie), een deel (vooral de praktijk) op de basisscholen. […]

Officiële opening Kindcentrum De Bron.

Vandaag was de feestelijke officiële opening van ‘Kindcentrum De Bron’. Alle kinderen hebben een rondleiding door de verbouwde school en kinderopvang gekregen. Ook kregen zij een mooi flesje met het nieuwe logo erop. Daarna werd, na gezamenlijk aftellen, buiten het bord ‘Kindcentrum De Bron’ onthuld. Dit ging gepaard met een hoop bellen die de lucht […]

Ouderavond Cheeta’s

Sinds twee jaar bestaat er binnen de scholen van de SCOB een bovenschoolse plusklas, de Cheeta’s. Eén keer per week komen hier leerlingen van de 6 scholen bij elkaar voor een gericht aanbod voor meer- en hoogbegaafdheid. De twee enthousiaste leerkrachten, Sjoukje en Samantha, organiseerden een ouderavond om informatie te geven over aanbod en werkwijze. […]

Gezellige start-BBQ op De Zaaier in Hedel.

Op basisschool De Zaaier in Hedel is het inmiddels een goede traditie om het nieuwe jaar in te luiden met een gezamenlijke barbecue. De activiteitencommissie van de school doet ieder jaar weer haar uiterste best om er een gezellige en smakelijke avond van te maken voor medewerkers, ouders en leerlingen. Dat is ook dit jaar […]

Startbijeenkomst SCOB.

Op donderdag 31 augustus jl. ging het schooljaar van de scholen van de SCOB traditiegetrouw van start met een startbijeenkomst. Het team van De Burcht in Aalst gaf gastvrij onderdak aan medewerkers, GMR-leden en bestuur. De collega’s van de bovenschoolse plusklas, de Cheeta’s, verzorgden een presentatie over deze groep. De leerlingen zelf traden op in […]

Nieuwe naam voor School met de Bijbel in Zuilichem.

De School met de Bijbel in Zuilichem heeft een nieuwe naam: PCB De Ark. Op dinsdag 29 augustus jl. werd die naam feestelijk onthuld. De nieuwe naam werd gekozen uit de inzendingen op een prijsvraag die was uitgeschreven onder ouders en leerlingen. De naam laat zien waar de school voor wil staan: een plek van […]

Avond directie, bestuur en identiteitscommissie

Gesprek van school en kerk. Iedere school van de SCOB kent een identiteitscommissie. Deze IC bestaat uit een groep betrokken ouders die optreedt als gesprekspartner voor de directeur. In de gesprekken tussen IC en directie ligt het accent op het onderwerp ‘Identiteit’. Hoe geef je daar vorm en inhoud aan? Jaarlijks is er een gezamenlijk […]

2-daagse directeuren SCOB

Op donderdag 13 en vrijdag 14 april jl.  stond de jaarlijkse tweedaagse van de directeuren van de SCOB gepland. Zij verbleven deze dagen in Rhenen om zich bezig te houden met het thema communicatie. Eefje Kuil, een ervaren gedragswetenschapper en trainer, was uitgenodigd om de beide dagen te begeleiden. Aan de hand van voorbeelden en […]

SCOB academie

De SCOB kent een eigen academie. Wekelijks komen leerkrachten van de verschillende scholen bij elkaar voor nascholing en uitwisseling. Er is een gevarieerd cursusaanbod samengesteld. Soms is dit gericht op een specifiek vakgebied, soms op een bepaalde groep, soms op vaardigheden van de leerkracht. De nascholing wordt verzorgd door erkende specialisten die hun sporen in […]