Ouderavond Cheeta’s

Sinds twee jaar bestaat er binnen de scholen van de SCOB een bovenschoolse plusklas, de Cheeta’s. Eén keer per week komen hier leerlingen van de 6 scholen bij elkaar voor een gericht aanbod voor meer- en hoogbegaafdheid. De twee enthousiaste leerkrachten, Sjoukje en Samantha, organiseerden een ouderavond om informatie te geven over aanbod en werkwijze. […]

Gezellige start-BBQ op De Zaaier in Hedel.

Op basisschool De Zaaier in Hedel is het inmiddels een goede traditie om het nieuwe jaar in te luiden met een gezamenlijke barbecue. De activiteitencommissie van de school doet ieder jaar weer haar uiterste best om er een gezellige en smakelijke avond van te maken voor medewerkers, ouders en leerlingen. Dat is ook dit jaar […]

Startbijeenkomst SCOB.

Op donderdag 31 augustus jl. ging het schooljaar van de scholen van de SCOB traditiegetrouw van start met een startbijeenkomst. Het team van De Burcht in Aalst gaf gastvrij onderdak aan medewerkers, GMR-leden en bestuur. De collega’s van de bovenschoolse plusklas, de Cheeta’s, verzorgden een presentatie over deze groep. De leerlingen zelf traden op in […]

Nieuwe naam voor School met de Bijbel in Zuilichem.

De School met de Bijbel in Zuilichem heeft een nieuwe naam: PCB De Ark. Op dinsdag 29 augustus jl. werd die naam feestelijk onthuld. De nieuwe naam werd gekozen uit de inzendingen op een prijsvraag die was uitgeschreven onder ouders en leerlingen. De naam laat zien waar de school voor wil staan: een plek van […]

Avond directie, bestuur en identiteitscommissie

Gesprek van school en kerk. Iedere school van de SCOB kent een identiteitscommissie. Deze IC bestaat uit een groep betrokken ouders die optreedt als gesprekspartner voor de directeur. In de gesprekken tussen IC en directie ligt het accent op het onderwerp ‘Identiteit’. Hoe geef je daar vorm en inhoud aan? Jaarlijks is er een gezamenlijk […]

2-daagse directeuren SCOB

Op donderdag 13 en vrijdag 14 april jl.  stond de jaarlijkse tweedaagse van de directeuren van de SCOB gepland. Zij verbleven deze dagen in Rhenen om zich bezig te houden met het thema communicatie. Eefje Kuil, een ervaren gedragswetenschapper en trainer, was uitgenodigd om de beide dagen te begeleiden. Aan de hand van voorbeelden en […]

SCOB academie

De SCOB kent een eigen academie. Wekelijks komen leerkrachten van de verschillende scholen bij elkaar voor nascholing en uitwisseling. Er is een gevarieerd cursusaanbod samengesteld. Soms is dit gericht op een specifiek vakgebied, soms op een bepaalde groep, soms op vaardigheden van de leerkracht. De nascholing wordt verzorgd door erkende specialisten die hun sporen in […]

Avond Bestuur, Directie & GMR

Tenminste tweemaal per jaar ontmoeten bestuur en GMR elkaar in een formeel overleg. In het voorjaar is dat altijd in een gezamenlijke vergadering van beide gremia. Dit jaar was Guido de Bruin van Verus uitgenodigd om met ons na te denken over het thema Burgerschap. In onderwijs en opvoeding zijn wij eigenlijk voortdurend bezig met […]

Gelukkig Nieuwjaar

Deze week ging het nieuwe jaar 2023 ook op de scholen van start. Op de School met de Bijbel in Zuilichem werd op het nieuwe jaar geproost tijdens de maandopening. Daar werd ook een goed voornemen afgesproken: wij willen vriendelijk en aardig zijn voor elkaar. De boodschap van Kerst dat Jezus, het Licht der Wereld, […]

Kerst 2022

Kerst 2022 Op de scholen van de SCOB leven wij deze week toe naar het Kerstfeest. Dat gebeurt in de klas door te luisteren naar het Kerstverhaal en het zingen van bekende en nieuwe liederen. Dat doen wij tijdens de Kerstvieringen voor ouders, kinderen en teams in de kerk. Dat merk je als je deze […]